Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

UPDATE 04_ Αναλυτικό Πρόγραμμα Workshop


Το Εργαστήριο Σύνθεσης και Visualisation Εν εξελίξει... έχει ως στόχο αφενός τη συνθετική ερμηνεία και επεξεργασία της αρχικής ιδέας-πρότασης του Τάκη Ζενέτου για τον Πλακιά όσο και την εξοικείωση με σύγχρονα ψηφιακά αρχιτεκτονικά μέσα, συγκεκριμένα το Rhino (modelling), το V-Ray (rendering) και το Photoshop (post-processing).

Η πρόταση του Ζενέτου, με όλη τη δυναμική και τη γοητεία που τη συνοδεύουν, δεν αποτελεί μια ήδη υπάρχουσα υλοποιημένη πραγματικότητα. Υπ' αυτήν την έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ως μια αφορμή για διερεύνηση της συνθετικής της λογικής και του δυναμικού μια ολόκληρης γενεάς πιθανών εκδοχών που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτήν.
Ταυτόχρονα, η φύση των ψηφιακών μέσων αναπαράστασης δίνει τη δυνατότητα όχι απλά 'εικονοποίησης' μιας ήδη επιλυμένης σε όλες της τις λεπτομέρειες και εφαρμοσμένης μελέτης, αλλά, επί της ουσίας, διερεύνησης των δομικών χαρακτηριστικών της με έναν τρόπο τόσο ανοικτό όσο και συγκεκριμένο στη βάση των ιχνών που ήδη έχει αποτυπώσει ο Τάκης Ζενέτος με την εμβληματική του δημοσίευση. 

Με βάση τα παραπάνω, το εργαστήριο έχει δύο καταρχήν μέρη: το πρώτο είναι αναλυτικό και συνθετικό και στοχεύει σε αυτήν ακριβώς τη διερεύνηση που περιγράφηκε παραπάνω. Το δεύτερο είναι 'εκτελεστικό' (τουλάχιστον εν μέρει) και σχετίζεται με τη διερεύνηση της ίδιας της φύσης και των δυνατοτήτων των μέσων. 

Αναλυτικότερα:

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου
Στόχος της πρώτης ημέρας είναι η εισαγωγή στο θέμα και στις τεχνικές επεξεργασίας του καθώς και η εξαγωγή των πρώτων ιδεών από μέρους των συμμετεχόντων σχετικά με την κατεύθυνση της κάθε μεμονωμένης πρότασης ερμηνείας και ολοκλήρωσης του έργου. Επισημαίνεται ότι ακόμα και κατά τη φάση της αναπαράστασης (τρισδιάστατη σχεδίαση, φωτορεαλισμός και επεξεργασία εικόνας) λαμβάνονται ουσιαστικές αποφάσεις που δεν είναι τίποτε άλλο από μια διερεύνηση θεμάτων όπως η υλικότητα, η τυπολογία-οργάνωση των χώρων, η κλίμακα, η επίλυση λεπτομερειών, η ολοκλήρωση της μορφής του κτιρίου, η σχέση με το τοπίο, η προοπτική κ.ά.

10:00'-14:00': Εισαγωγικές Διαλέξεις-Συζήτηση: Το Έργο του Τάκη Ζενέτου και η Πρόταση για τον Πλακιά, Αρχιτεκτονική Ανάλυση και Σύνθεση, Εισαγωγή στο Rhino Modelling (Παναγή, Πατσαβός).
14:30'-18:00': Εργασία ανάλυσης της πρότασης του Ζενέτου και προτάσεις για την ερμηνεία της-ολοκλήρωσή της. Συνεργατική χρήση αναλογικών (σκίτσο, μακέτα εργασίας) και ψηφιακών μέσων. Modelling.

Σάββατο 4 Ιανουαρίου
Στόχος της δεύτερης μέρας είναι η οριστικοποίηση των βασικών συνθετικών αποφάσεων που θα χαρακτηρίσουν την κάθε επιμέρους πρόταση και η προώθηση της τελικής μοντελοποίησης.

10:00'-12:00': Παρουσίαση Προτάσεων, Κριτική και Συζήτηση
12:00'-14:00': Σχεδιασμός ως Έρευνα - μέρος 1ο: αναλογικές τεχνικές (Ζαβολέας).
14:30'-18:00': Επεξεργασία τρισδιάστατου μοντέλου - Modelling and Detailing (Παναγή).

Κυριακή 5 Ιανουαρίου
Στόχος της τρίτης μέρας είναι η τελειοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του μοντέλου.

10:00'-14:00': Επεξεργασία modelling (Παναγή).
14:30'-16:00': Ο Σχεδιασμός ως Έρευνα - μέρος 2ο: ψηφιακές αναζητήσεις (Ζαβολέας). 
16:30'-18:00': Επεξεργασία modelling. Διόρθωση


Δευτέρα 6 Ιανουαρίου
Στόχος της τέταρτης μέρας είναι η οριστικοποίηση της μοντελοποίησης.

10:00'-14:00': Επεξεργασία modelling (Παναγή).
14:30'-18:00': Οριστικοποίηση modelling. Τελική διόρθωση.

Τρίτης 7 Ιανουαρίου
Στόχος της πέμπτης ημέρας είναι η φωτορεαλιστική επεξεργασία της κάθε πρότασης - rendering & texturing (Παναγή).

10:00'-14:00': Διάλεξη, Rendering και επεξήγηση ρυθμίσεων Vray κ' VFB channels. Προετοιμασία σωστών οπτικών φυγών και χαράξεων ένταξης στο χώρο. Materials texturing – scaling and surface. Placement αναλόγως υλικού και επιφάνειας. Εισαγωγή στη φωτογραφία και το πώς αυτή εφαρμόζεται στα προγράμματα, π.χ Vray (Light settingsf speedShutterISO).
Έναρξη φωτορεαλιστικής επεξεργασίας & Texturing (Παναγή).
14:30'-18:00': Οριστικοποίηση rendering & texturing. Διόρθωση.

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου
Στόχος της έκτης και της έβδομης ημέρας είναι η περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση της κάθε πρότασης στο επίπεδο της τελικής επεξεργασίας της εικόνας (Photoshop).

10:00'-14:00': Διάλεξη, Post Production στο Photoshop. Πώς επιλέγουμε εικόνες για το collage και επεξεργασία τους (Cutout - Scaling). Προσλαμβάνουσες παραστάσεις και αναφορές σε εικονογραφικά πρότυπα. Lighting effects & Atmosphere (Παναγή).
Έναρξη επεξεργασίας εικόνας. 
14:30'-18:00': Επεξεργασία εικόνας. Διόρθωση.

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου
10:00'-14:00': Επεξεργασία εικόνας.
14:30'-18:00': Επεξεργασία εικόνας. Διόρθωση.

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου
Στόχος της όγδοης και τελευταίας ημέρας είναι η παρουσίασης και κριτική της κάθε πρότασης (Παναγή, Πατσαβός, Ζαβολέας).
10:00'-14:00': Ολοκλήρωση παρουσίασης εργασιών.
14:30'-18:00': Παρουσίαση-Τελική Κριτική-Συμπεράσματα.


Το εργαστήριο θα έχει real-time χαρακτήρα. Ταυτόχρονα με την εργασία των συμμετεχόντων, θα γίνεται βήμα προς βήμα επίδειξη του τρόπου αντιμετώπισης του αντίστοιχου κάθε φορά ζητήματος, πέραν των προγραμματισμένων εισαγωγικών διαλέξεων._

      

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Hyperlandscapes, Delis Papadopoulos

HYPERLANDSCAPES

Ντέλης Παπαδόπουλος
26 Νοεμβρίου 2013, 19.30 | Έκθεση
Φυτώριο εικαστικής καλλιέργειας, Νεχρού 2, Δημοτικός Κήπος, Λευκωσία

http://www.cy-arch.com/hyperlandscapes/


 © Ντέλης Παπαδόπουλος© Ντέλης Παπαδόπουλος
Στα πλαίσια του προγράμματος “ΑΙΘΡΙΕΣ | ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ”, το οποίο επιμελείται ο εικαστικός Σάββας Χριστοδουλίδης, από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου θα φιλοξενηθεί η εικαστική πρόταση του αρχιτέκτονα Ντέλη Παπαδόπουλου με τίτλο “HYPERLANDSCAPES”, στο Φυτώριο εικαστικής καλλιέργειας, Νεχρού 2, Δημοτικός Κήπος, Λευκωσία. Τα εγκαίνια της έκθεσης που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Νοεμβρίου 2013, στις 19.30.
Για την εν λόγω έκθεση ο αρχιτέκτονας Νίκος Πατσαβός αναφέρει:
Η έρευνα του Ντέλη Παπαδόπουλου κινείται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ σχεδίου και αρχιτεκτονικού χώρου. Το σχέδιο αναγνωρίζεται ως μια αυτόνομη γλώσσα με τις δικές της ιδιότητες ενώ, ταυτόχρονα, η αρχιτεκτονική-αρχιτεκτονική (κατά τη διατύπωση του Δημήτρη Φατούρου) έρχεται και αυτή με τη σειρά της να αναγνωριστεί ως φορέας της δικής της αυθυπαρξίας. Η  αναγκαία μεσολάβηση της αναπαράστασης στην προσπάθεια προσέγγισης των ιδιοτήτων του χώρου (αρχιτεκτονικού ή μη) δε θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο σε μια παράλληλη έρευνα πάνω στις ιδιότητες της ίδιας της αναπαραστατικής γλώσσας πέραν της αναφοράς της στον καταρχήν σκοπό ύπαρξής της. Επιχειρώντας μεθοδικά στο ενδιάμεσο γραμμής, επιφάνειας και χώρου, ο Ντέλης, αν και εντοπίζει με γενεαλογική σαφήνεια την αφετηρία-αφορμή του έργου του σε τοπογραφικές απεικονίσεις τοπίων, ακολουθεί μια συστηματική μεθοδολογία κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και ανακωδικοποίησης που οδηγεί τελικά στο σημείο μηδέν μιας γραφής χωρίς άλλα σημαινόμενα πέραν των δυναμικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της. Υπ’ αυτήν την έννοια, κινούμενος πέραν της κλίμακας, της μορφής, της τυπολογίας, της κατασκευής και κάθε άλλης άμεσα αρχιτεκτονικής αναφοράς, μας προσφέρει νέες όσο και ανοιχτές δυνητικές σημασιοδοτήσεις του προ-αρχιτεκτονικού πεδίου που η ερευνητική του γραφή διανοίγει στο βλέμμα μας.
Νίκος Πατσαβός, Αρχιτέκτων @ Ctrl_Space Lab

UPDATE 03_ Μαρίνος Παναγή: Προσκεκλημένος Συνεργάτης "...Εν Εξελίξει"


Ο Μαρίνος Παναγή είναι αριστούχος απόφοιτος της σχολής Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστήμιου Frederick στη Κύπρο. Έκτοτε συνεργάζεται με μεγάλα μελετητικά γραφεία σε ιδιωτικά αλλά και μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα. Είναι συνιδρυτής της πλατφόρμας εργαστηριών ψηφιακής αρχιτεκτονικής Process23. Από το 2013 αναπτύσσει ερευνητικό πρόγραμμα για την αναπροσαρμογή της κατασκευής στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Έχει λάβει διακρίσεις και βραβεία σε φοιτητικούς διαγωνισμούς. Η διπλωματική εργασία του Μεσόγειος Φάρος έχει βραβευτεί σε Πανελλήνια βραβεία αρχιτεκτονικής και επιλέγηκε να παρουσιαστεί ανάμεσα στις καλύτερες διπλωματικές εργασίες παγκοσμίως από το Arch2ο στις Η.Π.Α. με διεθνείς δημοσιεύσεις. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και μετέπειτα ως επαγγελματίας αρχιτέκτονας έχει συμμετάσχει σε τοπικούς, πανευρωπαϊκούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
  
Marinos Panagi is an Honors graduate of the Frederick University, Cyprus - School of Architecture. Since then collaborating with consulting offices in private and large- scale public projects, Marinos is also the co-founder of Process23, a digital architecture platfrom. Marinos, since 2013, has been developing a research project focusing at adapting construction in Cyprus and the region in the current crisis conditions. He has received awards in student competitions, whereas his diploma project Mediterranean Pharos has been awarded nationaly and internationaly and selected to appear among the best thesis worldwide since Arch2o U.S.. During his studies and later as a professional architect, he has participated in local, European and international architectural competitions.

http://www.isarch.org/mediterranean-pharos_60544?fb_action_ids=10151999368669817&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

UPDATE 02_ Αναφορές στη μελέτη του Τ.Χ. Ζενέτου για τον Πλακιά Ρεθύμνου

"Να μη σχεδιάσουμε τίποτα, τουλάχιστον με τους γνωστούς τρόπους, να μην συνεχίσουμε τα λάθη, να μην δεσμεύσουμε το μέλλον που αλλάζει γοργά... Το θέμα συνοψίζεται στο γεγονός ότι πρέπει να εφαρμόσουμε για τις εγκαταστάσεις μας συστήματα εξ' ίσου ρευστά με τις ανάγκες μας που συνεχώς αλλάζουν.

Τ.X. Ζενέτος

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ρυθμιστικό σχέδιο του Τάκη Ζενέτου για τον Πλακιά Ρεθύμνου:


1η Δημοσίευση της Μελέτης

http://teetdk-library.blogspot.com/2009_07_01_archive.html


Αρχιτεκτονικά Θέματα, αφιέρωμα: Τάκης Ζενέτος 1926-1977

http://www.scribd.com/doc/40810570/%CE%A4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%A7-%CE%96%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-1926-1977-Takis-Ch-Zenetos-1926-1977


Για δυο σύγχρονες αποτιμήσεις του έργου του Ζενέτου:

Takis Zenetos, Unbuilt Tropes: essay by Ethel Baraona Pohl, Elina Karanastasi and Nikos Skoutelis.

Ο Μελλοντολόγος, Δάφνη Σουλογιάννη: Παρουσίαση του βιβλίου των Ελένη Καλαφάτη και Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, "Τάκης Χ. Ζενέτος: Ψηφιακά Οράματα και Αρχιτεκτονική".

http://www.greekarchitects.gr/gr/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-id1100


Για μια γενική επισκόπηση του έργου του Τ. Χ. Ζενέτου:

http://www.youtube.com/watch?v=lytPsUO992E


Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

UPDATE_01 Design & Visualisation Workshop

Η ανταπόκριση ήδη από την πρώτη μέρα ανακοίνωσης του εργαστηρίου είναι πολύ θερμή. Το ενδιαφέρον και τα σχόλιά σας υπόσχονται μια πολύ ζωντανή και παραγωγική συνάντηση!

Σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί, θα θέλαμε να διευκρινήσουμε τα ακόλουθα:

1. Στο εργαστήριο θα αναπτυχθεί, καταρχήν, μια αναλυτική διερεύνηση της συνθετικής δομής της πρότασης του Τ.Χ. Ζενέτου, με στόχο την επανεπεξεργασία της. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αναπαράσταση, βήμα προς βήμα, επανερμηνείας της αρχικής πρωτότυπης ιδέας.

2. Η γνώση Rhino, V-Ray, Photoshop δεν είναι προϋπόθεση συμμετοχής. Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης από συμμετέχοντες με διαφορετικά επίπεδα γνώσης. Εξετάζοντας τις αιτήσεις, θα μελετηθεί η κατάλληλη συγκρότηση της ομάδας για την διασφάλιση των στόχων που έχουν τεθεί.

3. Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να φέρει το δικό του laptop, ενδεχομένως, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να εξεταστεί και το ενδεχόμενο εγκατάστασης του προσωπικού του desktop κατόπιν συνεννόησης. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση σχετικά με τις εκδόσεις λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να είναι, ήδη από την πρώτη μέρα, όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουν να εργάζονται.

4. Η μεθοδολογία διδασκαλίας ακολουθεί τη λογική της real-time προόδου όλων των συμμετεχόντων ταυτόχρονα με την εξέλιξη των tutorials.

5. Ο χώρος διεξαγωγής του εργαστηρίου είναι: Ctrl_Space Lab, Λ. Ειρήνης 30-32, Εμπορικό Κέντρο Ηλιοτρόπιο, 1ος όροφος, Ηλιούπολη. Μετρό Σταθμός Ηλιούπολη, Λεωφορεία 237-218-208, πρόσβαση από Αττική Οδό-Περιφερειακή Αλίμου-Κατεχάκη, Λεωφόρο Βουλιαγμένης κ.λπ. Στάθμευση δωρεάν στη γύρω περιοχή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα ακολουθήσει και νέα ενημέρωση με περισσότερες οδηγίες.

6. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

7. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail, στο control.space.workshops@gmail.com .

8. Ελέγχετε τη διεύθυνση www.controlspacelab.blogspot.gr για νέες ενημερώσεις.

Πολλούς χαιρετισμούς!


Η Ομάδα του Ctrl_Space Lab

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

FIRST CALL - Design & Visualisation Workshop

Με αφορμή την οραματική πρόταση του Τάκη Ζενέτου για τον Πλακιά Ρεθύμνου, το Ctrl_Space Lab οργανώνει Αρχιτεκτονικό Εργαστήριο με αντικείμενο:

1. Συνθετική επανερμηνεία της πρότασης

2. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση (Rhino)

3. Τεχνικές φωτορεαλισμού - rendering (V-Ray)

4. Τελική επεξεργασία εικόνας - post processing (Photoshop)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές αρχιτεκτονικής και αρχιτέκτονες με στοιχειώδεις γνώσεις των παραπάνω ή άλλων συναφών λογισμικών.

Αιτήσεις συμμετοχής στο:

control.space.workshops@gmail.com

Στην αίτηση, να διευκρινίζονται:

1. Ονοματεπώνυμο
2. Ιδιότητα ("Έτος Φοίτησης-Σχολή" ή "Επαγγελματίας")
3. Ηλικία
4. E-mail
5. Κινητό τηλέφωνο

Στο εργαστήριο προβλέπεται περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 13 Δεκεμβρίου.

Στις 14 Δεκεμβρίου θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες και οι επιλαχόντες.Συντονισμός-Οργάνωση: Νίκος Πατσαβός, Γιάννης Ζαβολέας
Επίβλεψη Εργαστηρίου: Μαρίνος Παναγή, Αρχιτέκτονας - Visualisor                             


For more info: follow UPDATES
http://www.controlspacelab.blogspot.gr/

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Eleftherias Square, Thessaloniki - Architectural Competition

Participation, Thessaloniki 2013Partnership: Ctrl_Space Lab, Ahylo
Ctrl_Space Lab project co-ordinator: Yiannis Zavoleas
Ctrl_Space Lab project team: Y. Zavoleas, N. Kogkelli, S. Antonopoulos, N. Patsavos, I. Kalogeropoulou


Description

Eleutherias Square stands out as a highly symbolic and programmatically important place. It comprises of a series of non-unified elements calling for a new holistic  synthesis. This is indeed an area operating as a multi-programmatic node fed by the commercial and recreational activities of Ladadika, the central commercial streets of  Eleftheriou Venizelou and Mitropoleos and the seafront Nikis avenue and promenade. The square is located at a critical distance both from the main monumental axis and public spaces of Aristotelous and Dioikiterion Squares as well as the remains of the western byzantine walls. The current shape and condition of Eleftherias Square is the product of Ernest Hebrard's Thessaloniki canonizing reconstruction, while on a socio-cultural level, maybe the most haunting local event challenging the social memory of the city was the second world war concentration of the Jewish Sephardim community of the city before their eventual tragic deportation and annihilation. This was the last act of Thessaloniki's cosmopolitan drama and in being so, it provides with a powerful inherent dynamic awaiting to be channeled back to the reality of the place. From a strictly architectural point of view, the square is defined by an array of non-standing out buildings, characteristic standard office buildings of the last 100 years, with few exceptions such as the Stein Megaron and the traces of the Wall. At the same time, the existing green needs to be enriched in order to claim the mass and the variety which would turn it to an important asset for the area as well as for the wider city.
Based on the above, the following compositional priorities may be defined: i. The Square, as a multi-programmatic node condenses the surrounding activities (commerce, leisure and culture). Venizelou and Mitropoleos are being channeled to the plateau on its northern part and then whirled towards its central area while eventually output towards Ladadika and the Quai. the outcome of this process is that the future functions are spread via a network of flows and activity poles dynamically introduced to the emergent urban scape. ii. The historical memory is related to the following elements of the concept: a. the old city and the ottoman city front are being symbolized as a whole by the trace of the byzantine City Wall present as a border between the flat zone connected to the commercial district and the irregular topography unfolding towards the sea front. b. The tragic incident of the Holocaust is metaphorically transferred to the semantics of the water which is adopted both as an element of purification and as an ubiquitous dynamic force active as a parameter defining the new topography. iii. The existing trees defining a Π shape surrounding three sides of the squares while their scale equals that of the adjacent buildings. At the core of the square a composite complex of new trees and other smaller scale plants are allowing the gradual bridging with the relative scales of the humans, the intermediate sub-areas and the whole area. 
Thus, the proposal presents with a socially and environmentally viable opportunity to re-engineer the image of the area in study and Thessaloniki as a whole by means of an emergent dynamic new topography allowing a multi-faceted spatial narrative developing along spaces with polyvalent programmatic and aesthetic attributes. The strategy profits from all the currents inherent dynamics while also triggering the development of new extrovert socio-spatial activities.  
Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Αρχαίου Ναυαγίου, Rhino Worskhop: from research to application and back to research

Το Ctrl_Space Lab ανέλαβε, το καλοκαίρι του 2013, το συντονισμό ενός εργαστηρίου με στόχο την αξιολόγηση των μέχρι τώρα σε χρήση μεθόδων αποτύπωσης (σχεδιαστικά) ενάλιων ευρημάτων αλλά και τη διατύπωση ενός σχετικού εναλλακτικού σχεδίου.

Συντονιστής: Νίκος Πατσαβός

Συμμετέχοντες αρχιτέκτονες: Αργύρης Φελλάς, Άγγελος Φλώρος, Βασίλης Ντόβρος, Παύλος Ξανθόπουλος, Ιουλιέττα Ζήνδρου, Άντζελα Τσεσμετζή, Νίκη Κογκέλλη, Κατερίνα Γούλα, Μανόλης Πατεράκης.


Περιγραφή

Οι ιδιαίτερες ανάγκες της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν μία εντελώς πρωτότυπη προσέγγιση του όλου θέματος με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ίδια η έννοια της «αποτύπωσης», όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στις επίγειες ανασκαφές, στη συγκεκριμένη περίπτωση παίρνει εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Επί της ουσίας, αυτό που επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε είναι όχι απλά ένα εργαλείο τεκμηρίωσης της αρχαιολογικής έρευνας εν εξελίξει με την απαραίτητη ακρίβεια αλλά και ένα εύχρηστο διαδραστικό εργαλείο μελέτης και ερμηνείας του δυναμικού πεδίου του ενάλιου αρχαιολογικού ανασκαφικού χώρου. Τα τρισδιάστατα μέσα παρέχουν δυνατότητες ιδιαίτερα διευρυμένες. Απαιτούν όμως μια σημαντική σε βάθος διερεύνηση προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
1.       Ακρίβεια.
2.       Προσαρμογή στην εξέλιξη της ανασκαφικής έρευνας.
3.       Αμεσότητα και ευκολία χειρισμού.
4.    Δυνατότητα χρήσης της μεθόδου από συνεργάτες χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση.
5.       Αξιοπιστία.
6.       Χαμηλό κόστος.
7.   Δυνατότητα προσαρμογής στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της ανασκαφής (τεκμηρίωση και έρευνα).

Αυτό, εν ολίγοις, που επιδιώκουμε είναι ο προσδιορισμός μιας μεθόδου σχεδίασης και αρχειοθέτησης σχετικών με τα ευρήματα πληροφοριών που θα μπορεί να εφαρμόζεται με ευκολία και ακρίβεια από άτομα πέραν εκείνων που την όρισαν και την εξέλιξαν.


Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

TOP-DOWN: "Rethink Athens" International Architecture Competition 2012

Short-listed project, Athens 2012Credits: Ctrl_Space Lab
Project Co-ordinators: Yannis Zavoleas, Nikolas Patsavos
Project Team: Y.Zavoleas, N.Patsavos, S.Yannoudis, A.Kapsalis, C.Daflouka, G.Dimitrakopoulou, I.Chinoporou, T.Dogani, D.Mairopoulos, N.Batakis, N.Papavasileiou, I.Apostolopoulos, P.Charvalakis, I.Thanou, V. Tsesmetzis.

Collaboration for visualisation with 3dworks visualisation and graphic design http://www.3dworks.gr/

Description

The proposal puts forward a relative multi-layered strategy shortly described as “revisiting the architectural typology of the arcade”. The two facades of each side of the boulevards are addressed as the interior of a building block themselves. In the semi-private space of the proposed arcade a series of initial polarities are put at work. Big-small, high-low, movement-stop, social-private, natural-artificial, formal-informal and monumental-everyday are the most influential relations at hand.
The overall concept of the arcade is broken down into a series of layers adaptive to different conditions. Starting from thetop, the first element is a ubiquitous bio-climatic shed covering the street space. It may be filled by a layer of local and enduring creeping plants offering a variety of effects ranging from filtering the air and the light, shadowing and cooling, to creating a new green landscape flowing at the center of the metropolis. The transition between this big scale supra-structure and the ground is taking place with the mediation of a second layer comprised of framed structures relating on one hand to the flows of the tram, bicycles and people and, on the other, to the existing arcades. These local structures are invested with a thin wire-frame system which can either allow air to circulate or be covered with plants or zero-energy media walls. These frames provide with the possibility for a more intimate set of urban rooms, spaces within the more metropolitan space of the shed and they are followed by yet a third level of intervention which is more linked to the ground per se.
A set of elements may be combined and customized according to local spatial parameters and users’ choice. They could easily produce a variety of possibilities, move to different locations if needed and expand.