Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Collective Design 1 @ the social media

 http://triantafylloug.blogspot.gr/
http://www.archisearch.gr/article/1854/collective-design---contemporaty-creative-practice-in-greece.htm 

http://www.archstudies.gr/2015/07/collective-design-contemporaty-creative.html#more http://www.collectivedesign.gr/

https://www.facebook.com/creativesurveygr/photos/a.697704000326476.1073741828.665593036870906/802367506526791/?type=1&fref=nf
Άσπρα Σπίτια: Προθέσεις και Μεταβολές, 50+χρόνια@ΕΚ

EK magazine #199 August 2015

αφιέρωμα στα Άσπρα Σπίτια του Κωνσταντίνου Δοξιάδη
κείμενο: Σωκράτης Γιαννούδης, Νίκος Πατσαβός, Βασίλης Τσεσμετζής
φωτογράφηση: Σοφιανός Δραπανιώτης, Τζένη Ρήγου
ευχαριστούμε τον αρχισυντάκτη Πάνο Τσακόπουλο για την πρόσκληση και την επιμέλεια!


Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Building Technology_Light Structures: Open E-Cource in Architecture @ Technical University of Crete, School of Architecture


http://arch.courses.tuc.gr/
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Ελαφρές Κατασκευές, Ιάκωβος Ρήγος
ΑΝΟΙΧΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συντονισμός: Νίκος Πατσαβός
Ομάδα ανάπτυξης έργου: Ελένη Τσιριγώτη, Χρυσάνθη Ανωγιάτη, Γεωργία Σταθιά, Χάρης Κατράκης, Τζένη Ρήγου, Μαρία Νικολακάκη

Το μάθημα υποδιαιρείται σε πέντε ενότητες: 1. Η φύση των υλικών 2. Τα υλικά ως πηγή δημιουργικότητας 3. Κατασκευαστική και συνθετική δομή 4. Πρωτοπόροι του 20ου αιώνα 5. Επανάληψη

Το μάθημα ξεκινά με μια διερεύνηση των φυσικών δομών, των φυσικών υλικών , των ιδιοτήτων τους και των πρωτόγονων ελαφρών κατασκευών. Εκτιμώντας ότι η βιωματική μάθηση είναι η πλέον κατάλληλη να συνδέσει τη διαδικασία του σχεδιασμού με εκείνη της κατασκευής επιχειρείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων ή προσέγγιση δομικών και κατασκευαστικών θεμάτων αλλά και μέσω αυτών η αφύπνιση και τόνωση της δημιουργικότητας. Τα υλικά και η σχετική τεχνολογία εξετάζονται επίσης ως προς τη δυνατότητα δημιουργίας μορφών έκφρασης, ως προς το συμβολισμό αλλά και συνολικά ως φορείς μηνυμάτων. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται τα δομικά συστήματα, από τα αρχαιότερα μέχρι εκείνα που εφευρέθηκαν και ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των Ελαφρών Κατασκευών. Κυρίως για τις ελαφρές κατασκευές, αλλά και για όλα τα δομικά συστήματα γίνεται αναφορά στις κρίσιμες παραμέτρους των, όπως υλικά, ιστορία, τεχνολογία, γεωμετρία, κλίμακα μεγεθών, στατικό σύστημα, συμπεριφορά, συνδεσμολογία μελών, συσχετισμοί. Κατόπιν επικεντρώνεται η ύλη του μαθήματος στις πλέον σύγχρονες Ελαφρές Κατασκευές, δηλαδή στα Δικτυώματα, τους Γεωδαιτικούς Θόλους και τα συστήματα Tensegrity, όπου εκτός από την ανάλυση παρουσιάζονται και εφαρμογές. Η επόμενη και προτελευταία ενότητα πραγματεύεται το έργο δύο εκ των σημαντικότερων αρχιτεκτόνων-εφευρετών του εικοστού αιώνα που διέπρεψαν κατ’ εξοχήν στον τομέα των Ελαφρών Κατασκευών. Τέλος, στην τελευταία ενότητα η διάλεξη «Σωστό-Λάθος», με εικόνες και παραδείγματα από το σύγχρονο δομημένο περιβάλλον μας, επιχειρεί να εμπεδώσει μερικές πληροφορίες του μαθήματος αλλά και να ευαισθητοποιήσει τον εκπαιδευόμενο ως προς την έννοια της ποιότητας.