Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

What if? Architectural Research Seminar Schedule
What if? 1st Architectural Research Seminar

Συνοπτικό Πρόγραμμα


Σάββατο, 27η Σεπτεμβρίου
Εγγραφή, Εισαγωγικές Διαλέξεις, Συζήτηση, Άσκηση 1

09:30'-10:00': 
10:00'-12:00':
Εγγραφή
Διάλεξη 1: ΝΑΙ και ΟΧΙ, ή στο ενδιάμεσο
12:00'-14:00': 

Συζήτηση: Θεματικές και Πεδία Έρευνας  συμμετεχόντων ομάδας
15:00'-16:00': 

Διάλεξη 2: [Η] Εισαγωγή [μετά το Συμπέρασμα]
16:00'-18:00':

Άσκηση 1: Τι, γιατί και πώς;
Ατομική εργασία και διορθώσεις
18:00'-20:00':


Κυριακή, 28η Σεπτεμβρίου
Διαλέξεις, Ασκήσεις 2&3

10:00'-12:00': 

Διάλεξη 3: Παραδείγματα κ΄ Είδη

12:00'-14:00': 

Άσκηση 2: Παραδείγματα
15:00'-16:30': 

Συζήτηση-Παρουσίαση 2ης άσκησης

16:30'-18:00':

Άσκηση 3: Ερωτήματα, Δομή και Πηγές
Ατομική εργασία και διορθώσεις
18:00'-20:00':


Δευτέρα, 29η Σεπτεμβρίου
Άσκηση 3 & Τελική Παρουσίαση

10:00'-12:00': 

Άσκηση 3: Ερωτήματα, Δομή και Πηγές
Ατομική εργασία και διορθώσεις
12:00'-14:00': 

15:00'-18:00': 

Τελική Παρουσίαση - Συζήτηση, Κριτικήconcept: Νίκος Πατσαβός
development: Νίκος Πατσαβός, Γιάννης Ζαβολέας
lectures, supervision: Νίκος Πατσαβός, Γιάννης Ζαβολέας, Αλέξης Δάλλας, Βαγγέλης Μπεκιαρίδης
organisation: Ctrl_Space Lab