Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Digital Doxiadis_ References

"Πόσο ευτυχής θα ήταν ο Δοξιάδης αν ζούσε σήμερα, 40 χρόνια μετά το θάνατό του, αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία...
Είχε πλήρη επίγνωση του τι επέρχεται και όπως εξηγεί ο ίδιος:'ανακατευτήκαμε σε αυτή τη δουλειά, για να δημιουργήσουμε στελέχη και να επιτρέψουμε στην Ελλάδα και την Κύπρο να είναι έγκαιρα ετοιμασμένες για τον αιώνα των ηλεκτρονικών εγκεφάλων και του αυτοματισμού, κλειδί του οποίου είναι η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων'...
Μεγάλη σπουδαιότητα θα αποκτήσουν οι χώροι που θα στεγάσουν το νέο ηλεκτρονικό απόκτημα του Γραφείου... Η νέα τεχνολογία είναι το συνεκτικό στοιχείο όλων των επιμέρους κλάδων... Θα επέτρεπε την επεξεργασία των εναλλακτικών προτάσεων του UDA (Urban Detroit Area) project της περιόδου 1966-70, εγκαινιάζοντας μια καινούρια εποχή στον πολεοδομικό σχεδιασμό."
Δ. Φιλιππίδης, 2015. "Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης (1913-1975) Αναφορά στον Ιππόδαμο", εκδ. Μέλισσα, Αθήνα: 87-88.


"But what if we are actually at the end point of the network logic? What if contemporary discourse about the net simply realizes nineteenth century fantasies that were acted out throughout most of the last century? What if the much-advertized dissolving of architecture occured long ago? What if much of our net talk is just an echo? An echo of an echo?"
Mark Wigley, "Network Fever" on Constantinos Doxiadis as a man of networks.
O παραμετρικός σχεδιασμός λοιπόν δεν είναι καθόλου νέος και ούτε αφορά αποκλειστικά το ψηφιακό σχεδιασμό αλλά έχει ένα ιστορικό πλαίσιο το οποίο εξετάζει εδώ ο Cache.Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Digital Doxiadis_ Parametric Thinking for Human Settlements Workshop - First Call#‎DIGITAL_DOXIADIS

digital doxiadis_ parametric thinking for human settlements 
Εντατικό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού13-17 Ιουλίου,2015 @ Βίλλα Κούνδουρου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Χανιά

επιστημονική επιμέλεια: Σωκράτης Γιαννούδης, Νίκος Πατσαβός
διδακτική υποστήριξη: Αλέξανδρος Πετειναρέλης, Βασίλης Τσεσμετζής
οργάνωση: Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Ctrl_Space Lab
υπό την αιγίδα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η αρχιτεκτονική και πολεοδομική σκέψη και πρακτική του Κωνσταντίνου Δοξιάδη στηρίχτηκε σε ένα ευρύ διεπιστημονικό πλαίσιο όπου δεδομένα, μέθοδοι και ιδέες από τη βιολογία, την επιστήμη των δικτύων, την κυβερνητική και τα μαθηματικά ήρθαν σε μια δημιουργική συμβιωτική σχέση με το διαρκές φαινόμενο της ανθρώπινης κατοίκησης.

Το σύγχρονο ενδιαφέρον για μια νέα κωδικοποίηση της επιστημονικής (αναλυτικής και συνθετικής) γλώσσας της δοξιαδικής Οικιστικής, εντοπίζεται σε δύο καταρχήν επίπεδα: αφενός την κατανόηση της μεθόδου καθευατής, αφετέρου την επικαιροποίησή της με βάση τα σύγχρονα παραμετρικά εργαλεία και τις νέες δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στον αρχιτέκτονα. Σημείο σύγκλισης των δύο εποχών αποτελεί η έννοια του διαγράμματος, αναλογικού και ψηφιακού.

Το εντατικό αρχιτεκτονικό εργαστήριο DIGITAL DOXIADIS: Parametric thinking for Human Settlements, έρχεται να επιχειρήσει στο πεδίο αυτό προτάσσοντας στο πρώτο μέρος την έμπρακτη κατανόηση των βασικών δοξιαδικών χωρικών διαγραμματικών τακτικών. Τα διαγράμματα αυτά θα μελετηθούν τόσο εντός του πλαισίου της δοξιαδικής οικιστικής όσο και μέσα από την αναπαραγωγή τους μέσα από σύγχρονα παραμετρικά εργαλεία σε περιβάλλον rhino/grasshopper. Στο δεύτερο μέρος, αναλυτικά δεδομένα ενός υλοιποιημένου παραδείγματος της δοξιαδικής οικιστικής, θα έρθουν να προσφέρουν το χωρικό υπόβαθρο για την παραγωγή και τη διαγραμματική παραμετροποίηση και προσομοίωση συγκεκριμένων υποθέσεων εργασίας και αρχιτεκτονικών (προγραμματικών και άλλων) προτάσεων.

Το εργαστήριο έχει μια διττή ταυτότητα. Από τη μια προβάλει την ανάγκη για μια νέα θεώρηση μιας καταξιωμένης αναλυτικής και συνθετικής αντίληψης της μεταπολεμικής πρωτοπορίας. Από την άλλη, επιχειρεί να προσδώσει το αναγκαίο, όσο και υπαρκτό, ιστορικό και νοηματικό βάθος σε νέα μέσα και τεχνικές. Υπ' αυτήν την έννοια, ο παραμετρικός σχεδιασμός υιοθετείται ως μια υφιστάμενη λογική τις πραγματικές διαστάσεις και δυνατότητες της οποίας θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα δοξιαδικά διαγράμματα θα μελετηθούν ως προς τις δυναμικές τους ιδιότητες προσαρμοσμένα στις τεχνικές και υπολογιστικές δυνατότητες των σύγχρονων μέσων παραμετρικού σχεδιασμού.

Για την παρακολούθηση του studio δεν απαιτείται η πρότερη γνώση grasshopper. Η γνώση κάποιου προγράμματος 3d σχεδίασης κρίνεται απαραίτητη.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες αρχιτεκτονικής όλων των σχολών και νέους αρχιτέκτονες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο digital.doxiadis@gmail.com .

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
1. Σύντομα βιογραφικά στοιχεία (Όνομα και Επίθετο, Ιδιότητα (πχ. φοιτητής 4ου έτους σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή Αρχιτέκτων), σχετικές γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων, τηλέφωνο (κινητό) και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας).
2. Χαρακτηριστικό δείγμα συνθετικής δουλειάς ή και κειμενικής εργασίας σε περίπτωση που το κρίνετε συναφές.
3. Λίγα λόγια για το θέμα του εργαστηρίου και τι περιμένετε από αυτό.

Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες. 
Κάθε αίτηση θα εξετάζεται μέσα σε λίγες μέρες μετά τη λήψη της. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Tο εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στη Βίλλα Κούνδουρου από την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου) στα Χανιά την περίοδο 13 με 17 Ιουλίου 2015.


#‎DIGITAL_DOXIADIS

digital doxiadis_ parametric thinking for human settlements intensive architectural workshop
July 13-17,2015 @ Villa Koundouros, Center for Mediterranean Architecture, Chania Crete

scientific co-ordination: Socrates Yiannoudes, Nikolas Patsavos
teaching support: Alexandros Peteinarellis, Vassilis Tsesmetzis
organisation: KAM-CMA, Ctrl_Space Lab
under the aegis of: School of Architecture, TUC

DIGITAL DOXIADIS: Parametric thinking for Human Settlements, is an innovative architectural workshop concept which aims to bring Doxiadis's challenging approach on the study and development of human settlements in the context of contemporary tools and techniques, such as rhino/grasshopper and parametric design in general. 
Doxiadis's diagrammes are going to be studied as a way to parametricise the dynamics of human settlements and their development. Based on that understanding, we are going to develop and apply relative rhino/grasshopper tools allowing to simulate the function and evolution of a real case study (one of Doxiadis's own projects).

No previous knowledge of grasshopper is pre-requisite, though a good handling of any 3D software will prove valuable.
Questions and applications should be addressed to digital.doxiadis@gmail.com .

Applications should include:
1. short cv and contact info.
2. characteristic samples of your work (max. 5MB).
3. a short paragraph explaining why you want to participate and what you expect from this workshop.

Applications will be considered and assessed upon receipt.