Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Digital Doxiadis_ References

"Πόσο ευτυχής θα ήταν ο Δοξιάδης αν ζούσε σήμερα, 40 χρόνια μετά το θάνατό του, αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία...
Είχε πλήρη επίγνωση του τι επέρχεται και όπως εξηγεί ο ίδιος:'ανακατευτήκαμε σε αυτή τη δουλειά, για να δημιουργήσουμε στελέχη και να επιτρέψουμε στην Ελλάδα και την Κύπρο να είναι έγκαιρα ετοιμασμένες για τον αιώνα των ηλεκτρονικών εγκεφάλων και του αυτοματισμού, κλειδί του οποίου είναι η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων'...
Μεγάλη σπουδαιότητα θα αποκτήσουν οι χώροι που θα στεγάσουν το νέο ηλεκτρονικό απόκτημα του Γραφείου... Η νέα τεχνολογία είναι το συνεκτικό στοιχείο όλων των επιμέρους κλάδων... Θα επέτρεπε την επεξεργασία των εναλλακτικών προτάσεων του UDA (Urban Detroit Area) project της περιόδου 1966-70, εγκαινιάζοντας μια καινούρια εποχή στον πολεοδομικό σχεδιασμό."
Δ. Φιλιππίδης, 2015. "Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης (1913-1975) Αναφορά στον Ιππόδαμο", εκδ. Μέλισσα, Αθήνα: 87-88.


"But what if we are actually at the end point of the network logic? What if contemporary discourse about the net simply realizes nineteenth century fantasies that were acted out throughout most of the last century? What if the much-advertized dissolving of architecture occured long ago? What if much of our net talk is just an echo? An echo of an echo?"
Mark Wigley, "Network Fever" on Constantinos Doxiadis as a man of networks.
O παραμετρικός σχεδιασμός λοιπόν δεν είναι καθόλου νέος και ούτε αφορά αποκλειστικά το ψηφιακό σχεδιασμό αλλά έχει ένα ιστορικό πλαίσιο το οποίο εξετάζει εδώ ο Cache.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments will be moderated before being published. Thank you!