Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

inHeriT_ Promoting Cultural Heritage as a Generator of Sustainable Development

1st PRESS RELEASE

The kick-off meeting of InHERiT, an ERASMUS+ adult education project titled “Promoting Cultural Heritage as a Generator of Sustainable Development” took place on the 3rd of December 2015 in Athens Greece at the premises of the Maniatakeion Foundation. This international meeting was organised by the School of Architecture, Technical University of Crete, being the leading partner of the project.  The project consortium contains the Economics Department of the National and Kapodistrian University of Athens, Greece, the Business School of Middlesex University, London, UK, the Neapolis University of Pafos, Cyprus, the Flaminia Foundation, Ravenna, Italy, the Maniatakeion Foundation, Athens, Greece and the Center of Mediterranean Architecture (KEPPEDIH-KAM) of the Municipality of Chania, Greece.  PIOP, the Piraeus Bank Cultural Foundation, also attended the meeting as an associated partner as well as the Department of Informatics, National and Kapodistrian University of Athens with its “Kostis Palamas” adult education project on Greek civilization and culture through innovative tools. 

InHERiT is a 3-year international and interdisciplinary project aiming to increase public awareness on the economic value of built cultural heritage and its crucial role in generating regional and local development.
Its objectives will be attained by the following means:

  • Creating a platform as an interactive tool for information and communication.
  • Evaluating and assessing relative international good practices.
  • Developing material that will be useful for training individuals in cultural heritage in general and related social entrepreneurship initiatives in specific.
  • Customising the pedagogical material by allowing its adaptivity to different local contexts.
  • Organising seminars and hands-on workshops, together with open lectures and on-line videos for deepening as well as disseminating project outputs.

1ο Δελτίο Τύπου

Την 3η Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του διεθνούς προγράμματος InHeriT: Προαγωγή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Πηγή Βιώσιμης Ανάπτυξης στα γραφεία του Μανιατακείου Ιδρύματος στην Αθήνα. Το InHeriT είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων ERASMUS+ υπό την εποπτεία του ΙΚΥ και το συντονισμό της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Business School του Middlesex University, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Neapolis της Πάφου, του Μανιατακείου Ιδρύματος, του Ιδρύματος Flaminia από τη Ραβέννα της Ιταλίας και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ του Δήμου Χανίων.

Το InHeriT είναι ένα τριετές διεθνές διεπιστημονικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προαγωγή της ιδέας ότι η πολιτιστική κληρονομιά γενικά και η αρχιτεκτονική κληρονομιά ιδιαίτερα, εμπεριέχει μια κρίσιμη οικονομική αξία που θα μπορούσε να προσφέρει δυναμικά στη βιώσιμη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά.  Οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν με άξονα μια σειρά δράσεων που, περιληπτικά, περιλαμβάνουν:
  • Τη δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας διάδοσης σχετικών γνώσεων και ενημερωτικού υλικού.
  • Την τεκμηρίωση και ανάλυση σχετικών πρότυπων διεθνών πρακτικών.
  • Την ανάπτυξη ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.
  • Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και ανοικτών στο ευρύτερο κοινό δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης ως προς τα παραπάνω.
 
This project has been funded with the support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments will be moderated before being published. Thank you!