Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Metabolic City_The permanence of temporary actions - Intensive Architecture Workshop_ 1st Call
#Metabolic_City 


METABOLIC CITY_ The permanence of temporary actions 
Εντατικό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 04-08 Ιανουαρίου, 2016 @ Ctrl_Space Lab Athens

επιστημονική επιμέλεια: 
Γιάννης Ζαβολέας, Νίκος Πατσαβός, Βασίλης Τσεσμετζής
επικουρική διδασκαλία:
Βάλια Φραγκιά


Το εργαστήριο επιχειρεί στο δυναμικό πεδίο των εφήμερων οικισμών που προκύπτουν λόγω "έκτακτης ανάγκης". Φυσικές καταστροφές, προσφυγικές ροές, καταστροφικές συνθήκες που επιβάλουν σενάρια κατοίκησης επιτακτικά όσο και απρόβλεπτα.
Η συνήθης πρακτική, όσο και η υπάρχουσα έρευνα, δίνουν έμφαση σε μια προσέγγιση που αρνείται μια βασική εμπειρική διαπίστωση. "Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού"... 

Το εργαστήριο METABOLIC CITY_ The permanence of temporary actions εστιάζει σε αυτό ακριβώς το αναπόφευκτο παράδοξο. 
Θέτει το ζήτημα στρατηγικά σε 4 κλίμακες: α. χωροθέτηση, β. ελάχιστες συλλογικές χωρικές, λειτουργικές και τεχνολογικές υποδομές, γ. χωρικές μονάδες [modules] που συγκροτούν μια ανάλογη εγκατάσταση, δ. εξοπλισμός.

Βασική αναφορά γίνεται στο προηγούμενο της μεταπολεμικής πρωτοπορίας και ιδιαίτερα στο έργο και τη σκέψη των Ιαπώνων Μεταβολιστών με σκοπό την επικαιροποίηση και προσαρμογή του στις σύγχρονες προκλήσεις.  
Το εργαστήριο έχει ερευνητικό χαρακτήρα και προβλέπει τη μελλοντική δημοσίευση των ευρημάτων του στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Tο εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Ctrl_Space Lab στην Αθήνα την περίοδο 04 με 08 Ιανουαρίου 2016.
Το METABOLIC CITY_ The permanence of temporary actions απευθύνεται σε φοιτητές/τριες αρχιτεκτονικής όλων των σχολών και νέους αρχιτέκτονες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής τους στο control.space.workshops@gmail.com .

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
1. Σύντομα βιογραφικά στοιχεία (Όνομα και Επίθετο, Ιδιότητα (πχ. "φοιτητής 4ου έτους σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης" ή "Αρχιτέκτων"), σχετικές γνώσεις προγραμμάτων σχεδίασης (2D & 3D) και επεξεργασίας εικόνας-παρουσίασης, τηλέφωνο (κινητό) και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας).
2. Χαρακτηριστικό δείγμα συνθετικής δουλειάς (max 5MB) ή και κειμενικής εργασίας σε περίπτωση που το κρίνετε συναφές.
3. Λίγα λόγια για το θέμα του εργαστηρίου και τι περιμένετε από αυτό.

Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες. 
Κάθε αίτηση θα εξετάζεται μέσα σε λίγες μέρες μετά τη λήψη της. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις θα συνεξετάζονται-αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση.

early bird registration & participation fee: 140 ευρώ (με ΦΠΑ), μέχρι και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου.
normal registration & participation fee: 180 ευρώ (με ΦΠΑ), από 15 Δεκεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου.


METABOLIC CITY_ The permanence of temporary actions  intensive architectural workshop

January 04-08,2016 @ Ctrl_Space Lab, Athens

scientific co-ordination: 
Nikolas Patsavos, Vassilis Tsesmetzis, Yiannis Zavoleas
teachina assistant:
Valia Fragkia


METABOLIC CITY_ The permanence of temporary actions  is an intensive architectural research workshop aiming at the study of multiple spatial strategies regarding the paradoxical permanance of so-called 'ephemeral' settlements. Catastrophic events lead to the urgent development of such settlements which are usually addressed as a temporary issue. Still, we are still lacking an approach on different scales (a. regional planning, b. infrastructure, c. architectural module, d. small scale functional objects) which will be there to answer both urgent and future needs. After all, there is nothing more permanent than the temporary...
The outcomes of the workshop are going to be further communicated and published. The workshop profits highly from revisiting the postwar avantgarde and especially the work and thought of Japanese Metabolists.

Questions and applications should be addressed to control.space.gr@gmail.com .

Applications should include:
1. short cv and contact info.
2. characteristic samples of your work (max. 5MB).
3. a short paragraph explaining why you want to participate and what you expect from this workshop.

Applications will be considered and assessed upon receipt on a weekly basis.
early bird registration & participation fee: 140 euros (incl. VAT), until Monday, 14th of December.
normal registration & participation fee: 180 euros (incl.), for applications sent during the period between 15th and 28th of December.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments will be moderated before being published. Thank you!