Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Μελέτη Αποκατάστασης Ξύλινων Εδράνων Αρχαίου Θεάτρου Θάσου

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΔΩΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΛΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ

Υπεύθυνοι Μελέτης: Ιάκωβος Ρήγος, Νίκος Πατσαβός.
Ομάδα Μελέτης: Σοφία Κονταγιαννάκη, Γιάννος Λιόφαγος.
Τοπογραφική Αποτύπωση: Δήμητρα Κοϊμτζόγλου.

Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή η οποία καταλαμβάνει το κάτω μέρος του κοίλου του αρχαίου θεάτρου, έχουσα ως εκ τούτου ανάλογη γεωμετρία πολυγωνική εγγεγραμμένη σε ημικυκλική ζώνη και διαστάσεις περίπου 39.40 μ. / 24,76 μ περίπου μήκος, χ 7,97 μ. περίπου πλάτος, η δε υψομετρική διαφορά μεταξύ ανώτατου και κατώτατου σημείου είναι 4.29 μ.  περίπου.

Η εξέδρα περιλαμβάνει τον μεταλλικό φορέα, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, τα ξύλινα έδρανα επί των οποίων κάθονται οι θεατές και τις ξύλινες βαθμίδες, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα διάφορα επίπεδα και καθ’ όλο το ανάπτυγμα των εδράνων.


ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι στόχοι συνίστανται:
1.  Στην άρση των αστοχιών και στην αποκατάσταση λειτουργίας.
2.  Στην βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών.
3.  Στην αντιμετώπιση του προβλήματος της αυτοφυούς χλωρίδας.
4.  Στην βελτίωση του συστήματος παροχέτευσης όμβριων.
5.  Στην εξασφάλιση της αρτιότητας του έργου.

Βάσει της προαναφερθείσας σύντομης ανάλυσης και των ως άνω στόχων, η πρόταση αποκατάστασης της λειτουργίας των μεταλλικών κερκίδων ( και του Θεάτρου επομένως ), συνίσταται:
1.  Στην κατασκευή και τοποθέτηση νέων εδράνων, στην θέση των παλαιών, καθώς    και νέων πατημάτων στις κλίμακες πρόσβασης.
2.  Στην ενίσχυση των δύο ακραίων κιγκλιδωμάτων προστασίας και
στην επίστρωση των οξειδωμένων μεταλλικών (ανοξείδωτων) επιφανειών με     
αντισκωρικής προστασίας υλικά.
3.  Στην αντιμετώπιση της βλάστησης στο πρανές εντός του χώρου που καλύπτεται από τις κερκίδες.
4.  Στην κατασκευή νέου, ενισχυμένου δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων.
5.  Στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για όλα τα ανωτέρω.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments will be moderated before being published. Thank you!