Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

First Call: What if? Architectural Research Seminar
Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εισαγωγή στην αρχιτεκτονική έρευνα. Μέσα από μια σειρά επιλεγμένων διαλέξεων, αναφορών και ασκήσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:

Τι είναι και τι ΔΕΝ είναι αρχιτεκτονική έρευνα;
Ποια τα είδη αρχιτεκτονικής έρευνας;
Πώς 'ξεκινά' μια ερευνητική εργασία;
Πώς δομείται;
Πού αποσκοπεί η αρχιτεκτονική έρευνα;
Ποια η σημασία της ανάλυσης;
Ποια τα πιθανά 'εργαλεία' ανάλυσης και έκφρασης;
Ποια τα κατάλληλη εκφραστικά styles;
Ποια η διαφορά και σημασία του εμπειρικού και του θεωρησιακού μοντέλου;
Ποια η σημασία και ο τρόπος χρήσης μιας μελέτης παραδείγματος (case study);
κ.ά. που θα αναπτυχθούν και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω στο υλικό που θα δοθεί από τους οργανωτές, αλλά ενδείκνυται η από μέρους τους πρόταση ενός συγκεκριμένου θέματος με το οποίο είτε έχουν ήδη ασχοληθεί είτε επιθυμούν να ασχοληθούν στο μέλλον.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής μπορεί να γίνει με e-mail στη διεύθυνση control.space.workshops@gmail.com μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη. H αίτηση θα πρέπει να περιέχει βασικά βιογραφικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ηλικία, έτος σπουδών ή επαγγελματική ιδιότητα, Σχολή, πιθανή θεματική που σας ενδιαφέρει ή/και σύντομο δείγμα κειμένου-έρευνας). Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας λόγω και του πολύ περιορισμένου αριθμού διατιθέμενων θέσεων εργασίας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ctrl_Space Lab στην Αθήνα.

concept: Νίκος Πατσαβός
development: Νίκος Πατσαβός, Γιάννης Ζαβολέας
organisation: Ctrl_Space Lab

The seminar aims at an introduction to architectural research. Throughout a series of special lectures, references and tasks, participants will be given the opportunity to apprehend issues related to the epistemological nature of architecture and the possible relative methods that may be applied.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments will be moderated before being published. Thank you!