Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

diepifaneia_ intense algorithmic design July studio First Call
διεπιφάνεια
- η λεπτή μεμβράνη που δημιουργείται μεταξύ δύο φάσεων υγρών ή στερεών.
- το σύνορο επικοινωνίας μιας οντότητας με το περιβάλλον της.

Η "διεπιφάνεια" είναι ένα ενταντικό studio αλγοριθμικού σχεδιασμού, που διοργανώνεται τον Ιούλιο στο Ctrl_Space Lab στην Αθήνα. Οι βασικοί στόχοι του studio είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους και τεχνικές αλγοριθμικού σχεδιασμού και η σύνδεση των τεχνικών αυτών με την παραγωγή υλικών πρωτοτύπων, με μεθόδους αυτοματοποιημένης κατασκευής. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί μία διείσδυση στο θεωρητικό υπόβαθρο του μορφογεννετικού /αλγοριθμικού σχεδιασμού, μέσα από τον ορισμό ενός βασικού λεξιλογίου εννοιών, για την καλύτερη κατανόηση του αναδυόμενου αυτού σχεδιαστικού παραδείγματος.

Το studio χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από μία σειρά από tutorials και διαλέξεις, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τόσο μίαν εκτεταμένη αντίληψη του σχεδιασμού σε περιβάλλον grasshopper, όσο και τα αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών τους προϊόντων. Στο δεύτερο μέρος, οι φοιτητές θα κληθούν να επιστρατεύσουν τις νεοαποχτηθείσες γνώσεις τους για την παραγωγή μίας σχεδιαστικής πρότασης μεγάλης κλίμακας, που θα διαπραγματεύεται τη συνθήκη του ορίου και της γειτνίασης.

Για την παρακολούθηση του studio δεν απαιτείται η πρότερη γνώση grasshopper. Η γνώση κάποιου προγράμματος 3d σχεδίασης κρίνεται απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο control.space.workshops@gmail.com .
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, τεχνικές διευκρινήσεις κ.λπ.

Concept - Development: Ευτύχης Ευθυμίου
Διοργάνωση: Ctrl_Space Lab


transurface:
-the thin membrane between two phases, either liquid or solid.
-the thin communication line in between one entity and its environment.

"Transurface" is the intensive algorithmic design organised by Ctrl_Space Lab in Athens this July. The workshop intends to familiarise participants with the general methods of algorithmic design and to highlight their correlation with the production of material prototypes following techniques of automated fabrication. In parallel, it will attempted tp focus on the theoretical background of morphogenetic/ algorithmic analysis and composition, through the provision of an elementary terminology toolpack. As a whole, the workshop is motivated by the will to construct a more thorough as well as critical understanding of this emergent new design paradigm.

The studio will be conducted in two distinctive parts. At the first one, following a series of tutorials and lectures, participants will be expected to attain both a comprehensive understanding of design possibilities and techniques within grasshoper, as well as to grasp the analytical tools necessary for the control of evaluation of the overall process and its outcomes. At the second part of the workshop, participants will be expected to apply the skills and techniques above at the occasion of a large scale project more specifically focused on the condition of the limit and adjacency. 
Former grasshoper knowledge is not a pre-requisite, though students with different relative background are mostly welcomed in order to produce a more pluralistic group. However, adequate 3D skills (irrelative of the relative software) is required.

For more info, please email: control.space.gr@gmail.com

There will be a second notice out soon related  to such issues as the programme's schedule and brief, technical specifications, participation fees etc.


Concept - Development: Eftyhis Efthymiou

Διοργάνωση: Ctrl_Space Lab

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments will be moderated before being published. Thank you!