Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

diepifaneia_ intensive algorithmic design studio @ Ctrl_Space Lab, July 5-15, 2nd Calldiepifaneia intensive  algorithmic design  studiο

July 5-15,2014 @ Ctrl_Space Lab 

concept: Eftyhis Efthymiou
organisation: Ctrl_Space Lab

διεπιφάνεια εντατικό  εργαστήριο αλγοριθμικού σχεδιασμού

5-15 Ιουλίου 2014, @ Ctrl_Space Lab

                  
διεπιφάνεια: - η λεπτή μεμβράνη που δημιουργείται μεταξύ δύο φάσεων υγρών ή στερεών.- το σύνορο επικοινωνίας μιας οντότητας με το περιβάλλον της.
Η "διεπιφάνεια" είναι ένα εντατικό studio αλγοριθμικού σχεδιασμού, που διοργανώνεται τον Ιούλιο στο Ctrl_Space Lab στην Αθήνα. Οι βασικοί στόχοι του studio είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους και τεχνικές αλγοριθμικού σχεδιασμού και η σύνδεση των τεχνικών αυτών με την παραγωγή υλικών πρωτοτύπων, με μεθόδους αυτοματοποιημένης κατασκευής. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί μία διείσδυση στο θεωρητικό υπόβαθρο του μορφογεννετικού /αλγοριθμικού σχεδιασμού, μέσα από τον ορισμό ενός βασικού λεξιλογίου εννοιών, για την καλύτερη κατανόηση του αναδυόμενου αυτού σχεδιαστικού παραδείγματος.

Το studio χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από μία σειρά από tutorials και διαλέξεις, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τόσο μίαν εκτεταμένη αντίληψη του σχεδιασμού σε περιβάλλον grasshopper, όσο και τα αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών τους προϊόντων. Στο δεύτερο μέρος, οι φοιτητές θα κληθούν να επιστρατεύσουν τις νεοαποχτηθείσες γνώσεις τους για την παραγωγή μίας σχεδιαστικής πρότασης μεγάλης κλίμακας, που θα διαπραγματεύεται τη συνθήκη του ορίου και της γειτνίασης.

Για την παρακολούθηση του studio δεν απαιτείται η πρότερη γνώση grasshopper. Η γνώση κάποιου προγράμματος 3d σχεδίασης κρίνεται απαραίτητη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο control.space.workshops@gmail.com .

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στο παραπάνω e-mail.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:1. Σύντομα βιογραφικά στοιχεία (Όνομα και Επίθετο, Ιδιότητα (πχ. φοιτητής 4ου έτους σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή Αρχιτέκτων), σχετικές γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων, τηλέφωνο (κινητό) και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας).2. Χαρακτηριστικό δείγμα συνθετικής δουλειάς ή και κειμενικής εργασίας σε περίπτωση που το κρίνετε συναφές.3. Λίγα λόγια για το θέμα του εργαστηρίου και τι περιμένετε από αυτό.

Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες  (15)
Κάθε αίτηση, θα εξετάζεται μέσα σε λίγες μέρες μετά τη λήψη της.Καλή επιτυχία σε όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments will be moderated before being published. Thank you!